Amelandseplein Rotterdam

TPI en hooggelegen persleiding door het centrum van Rotterdam

 

Amelandseplein Rotterdam

TPI en hooggelegen persleiding door het centrum van Rotterdam

 
1
1

Project: Renovatie Rioolgemaal Amelandseplein

Locatie: Rotterdam

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Hoofd aannemer: GMB Civiel

Onderaannemer WTB: Solvoy B.V.

Onderaannemer E: Elmon

Onderaannemer C: Aannemingsmaatschappij Vobi B.V.

TPI :

Capaciteit: 1.700 m3/h bij 15 mwk

Configuratie: (3+0) 2 samenwerkende pompen á 1.000 m3/h

Droog opgestelde pompen voorzien van vacuüm installatie

Frequentie geregeld op niveau

Besturingsunit met koppeling naar SCADA

Persleiding: 150 meter DN600 volledig hooggelegen

Voorzien van LEL meet installatie

De persleiding aangelegd in de hoog stedelijke omgeving van Rotterdam. Omdat in de persleiding DN600 met een lengte van 150 meter in totaal 4 wegoverspanningen zouden moeten worden opgenomen en ingraven vanwege de aanwezige kabels en leidingen tot nogal wat problemen zou hebben geleid is in overleg met de opdrachtgever besloten de persleiding geheel “hooggelegen” aan te brengen.

De persleiding aangelegd in de hoog stedelijke omgeving van Rotterdam. Omdat in de persleiding DN600 met een lengte van 150 meter in totaal 4 wegoverspanningen zouden moeten worden opgenomen en ingraven vanwege de aanwezige kabels en leidingen tot nogal wat problemen zou hebben geleid is in overleg met de opdrachtgever besloten de persleiding geheel “hooggelegen” aan te brengen.

De persleiding aangelegd in de hoog stedelijke omgeving van Rotterdam. Omdat in de persleiding DN600 met een lengte van 150 meter in totaal 4 wegoverspanningen zouden moeten worden opgenomen en ingraven vanwege de aanwezige kabels en leidingen tot nogal wat problemen zou hebben geleid is in overleg met de opdrachtgever besloten de persleiding geheel “hooggelegen” aan te brengen.

Omdat het rioolgemaal Amelandseplein het afvalwater van een deel van de stad Rotterdam afvoert naar een geheel ondergronds gelegen Afvalwater Zuiverings Installatie dient voorkomen te worden dat vluchtige, brandbare of explosieve stoffen naar de zuivering worden verpompt. Hiertoe hebben wij de installatie voorzien van een LEL meet inrichting welke continu de lucht in de ontvangkelder meet op vluchtige stoffen en indien nodig de TPI afschakelt.

Omdat het rioolgemaal Amelandseplein het afvalwater van een deel van de stad Rotterdam afvoert naar een geheel ondergronds gelegen Afvalwater Zuiverings Installatie dient voorkomen te worden dat vluchtige, brandbare of explosieve stoffen naar de zuivering worden verpompt. Hiertoe hebben wij de installatie voorzien van een LEL meet inrichting welke continu de lucht in de ontvangkelder meet op vluchtige stoffen en indien nodig de TPI afschakelt.

Omdat het rioolgemaal Amelandseplein het afvalwater van een deel van de stad Rotterdam afvoert naar een geheel ondergronds gelegen Afvalwater Zuiverings Installatie dient voorkomen te worden dat vluchtige, brandbare of explosieve stoffen naar de zuivering worden verpompt. Hiertoe hebben wij de installatie voorzien van een LEL meet inrichting welke continu de lucht in de ontvangkelder meet op vluchtige stoffen en indien nodig de TPI afschakelt.

Klaar voor een nadere kennismaking? Afspraak maken