RWZI Katwijk

TRI en TPI t.b.v. renovatie influentgemaal en vervangen slibretourvijzels

Project: Renovatie influentgemaal RWZI Katwijk

Locatie: Katwijk

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland

Geplaatst:

  • 2 Tijdelijke Roostergoedreinigings Installaties – TRI
  • 1 Tijdelijk Pomp Installatie – TPI

Voor de renovatie van het influentgemaal van de RWZI met twee gescheiden straten en het vervangen van de beide influentvijzels zijn door ons twee roosterreinigingsinstallaties TRI en een pompinstallatie geïnstalleerd.

TRI:

De beide TRI’s bestaan uit een stappenrooster, geplaats in een zelfgebouwde unit met overstroom voorziening en zijn voorzien van een transport schroef. De TRI’s worden gestuurd door een PLC met een zelf ontworpen programma wat tevens de koppeling met ons SCADA pakket verzorgd. Door deze koppeling is continu monitoring mogelijk en is tevens de storingsafhandeling geregeld.

TRI 1 wordt gevoed met maximaal 3.000 m3/h influent uit onze TPI (straat 1), TRI 2 wordt rechtstreeks gevoed met maximaal 3.000 m3/h influent uit de op de zuivering inkomende persleiding (straat 2).

Beide op 4,5 meter +maaiveld opgestelde TRI’s zijn voorzien 2 vrijverval afvoerleidingen DN600 van circa 40 meter.

TPI 2 (2 keer):

Capaciteit: 1.600 m3/h 

Configuratie: (2+0) 2 samenwerkende pompen á 800 m3/h 

Droog opgestelde pompen voorzien van vacuüm installatie 

Frequentie geregeld op niveau in de tank 

Besturingsunit met koppeling naar SCADA 

Elektrische aansluiting: 160 Ampère 

Pompinstallaties op 2,5 m1+maaiveld opgebouwd

Klaar voor een nadere kennismaking? Afspraak maken