RWZI Utrecht

Uitbreiding denitrificatie ter verbetering van de effluent kwaliteit

Project: Uitbreiding denitrificatie RWZI Utrecht

Locatie: Utrecht

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Looptijd: 4 jaar

Ten behoeve van de benodigde uitbreiding van de denitrificatie om de effluent kwaliteit van de afvalwaterzuivering installatie te verbeteren hebben wij in opdracht van HDSR een tijdelijke pompinstallatie TPI en een tijdelijke hevel installatie THI geplaatst.

THI: Tijdelijke Hevel Installatie

Debiet geregeld op kelderniveau

Debiet: tot maximaal 3.750 m3/h

Voorzien van een vacuüm installatie

Leiding: 50 meter DN600

Geheel hoog gelegen over leidingbrug

De hevelleiding is voorzien van een automatische vacuüm installatie om de leiding continu gevuld te houden met vloeistof. Omdat in deze situatie de vloeistof niveaus aan beide zijden circa 5 meter verschillen diende deze hevelleiding van een debietregeling te worden voorzien. Dit hebben wij gerealiseerd met de toepassing van een elektrische schuifafsluiter DN600 in de leiding te plaatsen. Deze schuifafsluiter wordt door een PLC op niveau in de kelder aan de aanzuigzijde gestuurd. Deze PLC is ook weer gekoppeld aan het SCADA systeem van Vobi Pompen zodat de werking op afstand kan worden gemonitord. Dit SCADA pakket verzorgd ook de storingsafhandeling voor onze 24/7 storingsdienst.

TPI

Capaciteit: 1.950 m3/h bij 10 mwk 

Configuratie: 3 continu werkende pompen á 650 m3/h 

Besturingsunit met koppeling naar SCADA 

Verschillende aanzuig locaties, als een geheel PLC geregeld 

Droog opgestelde pompen voorzien van vacuüm installatie 

Persleiding: 110 meter DN300/DN400/DN500, volledig hooggelegen 

De tijdelijke pompinstallatie zuigt op drie locaties op het zuivering terrein uit de drie straten van de RWZI. De afvoer geschied via een, geheel op een leidingbrug hooggelegen, persleiding van in totaal 110 meter, startend met DN300 en uitlopend in DN500. De drie pompen worden door een PLC op ieder een eigen debiet geregeld, de persleiding is hiertoe voorzien van drie debietmeters. Ook deze installatie is gekoppeld aan ons SCADA pakket waarmee continue monitoring en storingsafhandeling mogelijk is.

Klaar voor een nadere kennismaking? Afspraak maken