Alle disciplines aangaande tijdelijke pompinstallaties worden door Vobi Pompen in eigen beheer verzorgd. Dit geldt dan ook voor de elektrische- en de besturinginstallaties. Voor sommige installaties wordt de bouw van de besturings- en F.O.- kasten en het schrijven van de software voor de PLC, uitgevoerd in nauwe samenwerking met derden. Er wordt dan gewerkt aan de hand van een door Vobi Pompen opgesteld programma van eisen en besturing protocol.

Door de volledig modulaire opbouw van de installaties van Vobi Pompen kunnen besturing en pompunits, afhankelijk van de wensen of eisen, in verschillende configuraties worden toegepast. Om een indruk van de faciliteiten en de knowhow van Vobi Pompen te verschaffen hebben wij de onderstaande omschrijving van een van de door ons verzorgde tijdelijke pompinstallatie opgenomen:

Renovatie Rioolgemaal Delft, met een capaciteit van 7200 m3/h bij 30 mwk. Een pompen samenstelling van 6 pompunits, droog opgesteld met vacuümsysteem en een motorvermogen van 200 kW per stuk. Een configuratie van twee besturingsunits, waarin 6 F.O.-kasten van 200 kW en een besturingskast met PLC, niveaumeting, debietmeting, modem, extra telefoonkiezer et cetera. Voor de stroomvoorziening zijn: 1 verdeelkast van 2000 naar 2 keer 1000 ampère en vervolgens twee groepen verdeelkasten van ieder 1000 naar 3 keer 400 ampère, en de benodigde kabels en leidingen geplaatst. Dit alles is in eigen beheer, met eigen middelen uitgevoerd.

Zoals met de bovenstaande project omschrijving al aangegeven, beschikt de facilitaire dient van Vobi Pompen  over een groot assortiment van:

  • Besturings units met afhankelijk ster-driehoek schakeling, softstarter of F.O. geregeld.
  • Besturings kasten met PLC, niveaumeting, debietmeting, modem, telefoonkiezer et cetera.
  • Groepen verdeelkasten, zwerfkasten en kabels tot 2000 ampère.

Afhankelijk van de gestelde eisen, de wensen, de gewenste bedrijfszekerheid en het beschikbare budget kan door Vobi een eenvoudige tot de meest geavanceerde tijdelijke pomp installatie ontworpen, geplaatst en onderhouden worden. Voor grotere installaties verzorgt Vobi Pompen tevens het aanvragen en het ter beschikking stellen van een compactstation of trafo voor de voeding van de tijdelijke pompinstallatie.

Daarnaast beschikt Vobi over een eigen vloot van generatoren tot 500 kVA met eigen netovername kasten en koppelkasten inclusief de benodigde koppeling met de PLC van de besturingsinstallatie van de TPI. Daarbij behoort ook het brandstofmanagement en de levering van brandstof.

Bekijk al onze disciplines Telemetrie systemen