Amelandseplein Rotterdam

TPI en hooggelegen persleiding door het centrum van Rotterdam

 

Rioolgemaal Aalst

Bypass Pompinstallatie gedurende de renovatie van het rioolgemaal

 

RWZI Utrecht

Uitbreiding denitrificatie ter verbetering van de effluent kwaliteit

 

RWZI Katwijk

TRI en TPI t.b.v. renovatie influentgemaal en vervangen slibretourvijzels

 

PG Veender en Lijkerpolder

TPI ter overname van de functie van het poldergemaal

1
1

Ontdek de meest recente projecten van Vobi Pompen

Rioolgemaal Aalst

Bypass Pompinstallatie gedurende de renovatie van het rioolgemaal

Amelandseplein Rotterdam

TPI en hooggelegen persleiding door het centrum van Rotterdam

RWZI Utrecht

Uitbreiding denitrificatie ter verbetering van de effluent kwaliteit

RWZI Katwijk

TRI en TPI t.b.v. renovatie influentgemaal en vervangen slibretourvijzels

PG Veender en Lijkerpolder

TPI ter overname van de functie van het poldergemaal