Van vergunning tot plaatsing

Vanwege de grote know-how op het gebied van tijdelijke installaties en inzake polder-, rioolgemalen en zuiveringsinstallaties, zowel op het elektrische-, werktuigbouwkundige- als het civiele vlak zijn wij een flexibele en betrouwbare partner voor onze opdrachtgevers en zijn wij in staat, naast een uitvoerende ook een adviserende functie op het gehele vlak te vervullen.

Dit kan Vobi Pompen voor u doen

  • Inventariseren en digitaal inmeten van de bestaande situatie.
  • Uitvoering van de benodigde leidingberekeningen.
  • Verzorgen van de benodigde deelwerkplannen voor de tijdelijke installaties.
  • Ontwerpen en verzorgen van de benodigde tijdelijke elektrische installatie
  • Ontwerpen, tekenen en berekenen van de tijdelijke pompinstallatie, zuig- en persleiding systeem.
  • Ontwerpen van de besturing, regeling, niveau- en debietmeting, trending- en telemetriesysteem.

Activiteiten

Het verzorgen van het volledige traject van tijdelijke pompinstallaties voor het verplaatsen van drinkwater, oppervlakte- en grondwater en proces- en afvalwater. Vobi Pompen levert en onderhoudt installaties voor onder andere de tijdelijke overname van drinkwater pompstations, polder- en rioolgemalen, ompompingen of omloopleidingen tijdens rioolrenovatie of leidingwerkzaamheden op AWZI’s, hevelleidingen en polder- of bouwkuip bemaling.

Disciplines

Alle disciplines van het traject kunnen door Vobi in eigen beheer worden uitgevoerd.
– Eventuele vergunningaanvragen
– Projectopname, ontwerp van de benodigde tijdelijke installatie.
– Bouw van de benodigde tijdelijke pompinstallatie.
– Verzorgen benodigde energievoorzieningen en elektrische installaties.
– Transport, plaatsen en in bedrijf stellen van de tijdelijke installaties.
– Het onderhouden van de installaties en 24/7 storingsdiensten.

Eén aanspreekpunt, alles in eigen beheer

Alle beschikbare pomp-, besturings- en elektrische installaties van Vobi Pompen komen voort uit eigen ontwerp, ontwikkeling en uitvoering. Hierdoor kunnen wij eenvoudig benodigde wijzigingen of aanpassingen doorvoeren om de meest optimale installatie voor de betreffende situatie te kunnen verzorgen.

Ontwerp & ontwikkeling